نشست مجازی آموزش محیط‌زیست و شهر یادگیرنده- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر فهیمه السادات حقیقی

نشست «آموزش محیط‌زیست و شهر یادگیرنده» با ارائه مفاهیم زیر برگزار شد:

  • مفهوم شهر و شهر یادگیرنده: معرفی کنفرانس‌های بین‌المللی یونسکو مرتبط با شهر یادگیرنده در چین، دانمارک، مکزیک و کلمبیا و تاریخچه و علل تشکیل شبکه شهر یادگیرنده در شهرهای مختلف جهان و همچنین شهرهایی همچون کاشان، اراک، بهبهان، مشهد، یزد و هشتگرد در ایران
  • عناصرشهریادگیرنده: معرفی ویژگی‌های شهری ازجمله جنسیت، سطوح خدمات رفاهی، سطوح خدمات آموزشی، بستر الکترونیک و فناوری و مهم‌تر از همه سه شاخص ایمنی، انعطاف‌پذیری و پایداری شهری به‌عنوان مهم‌ترین عناصرشهریادگیرنده.
  • رابطه محیط‌زیست با شهر یادگیرنده: معرفی بستر محیط‌زیستی شهری جهت آموزش و یادگیری در شهر یادگیرنده
  • آن روی سکه شهر یادگیرنده: معرفی آموزش محیط‌زیست به‌عنوان محرک اصلی شهر یادگیرنده
تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸