نشست مجازی تربیت محیط‌زیستی کودکان زیر هفت سال با رویکرد آموزش پایدار مدیریت پسماند

این نشست با هدف نگاهی به نحوه ی صحیح روش آموزش به کودکان زیر هفت سال و لزوم تربیت محیط‌زیستی ایشان محیط‌زیست از طریق سامانه مجازی LMS دانشگاه توسط خانم زهرا رازینی تسهیلگر حوزه آموزش کودکان برگزار شد. در این نشست، شرکت‌کنندگان با مسائل و راهکارهای مربوطه این حوزه و تجارب زیسته سخنران، آشنا شدند. در انتهای جلسه، نشست پرسش و پاسخ سخنران نشست و شرکت کنندگان برگزار شد.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹