دوره آموزشی ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ در دانشگاه کار قزوین و با همکاری شرکت همفا

تاریخ کارگاه: 
جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷ لغایت يكشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۷

دوره آموزشی ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ در دانشگاه کار قزوین و با همکاری شرکت همفا در تاریخ‌های ۲۵/۰۸/۹۷ و ۰۴/۰۹/۹۷ برگزار شد. دوره مذکور درصدد ارایه دانش فنی و مهارت عملی لازم برای یک ممیز ذی‌صلاح می‌باشد. سایر موارد ارائه‌شده به شرح ذیل بوده است:

  • مقاصد و منافع یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • نقش یک ممیز
  • طراحی، اجرا، گزارش‌دهی و پیگیری ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای انطباق با استاندارد ISO 45001 و بر اساس استاندارد ISO 19011 در صورت کاربرد
  • تهیه یافته‌های ممیزی
  • فرایندهایی شامل ایجاد، پیاده‌سازی، عملیاتی نمودن، پایش، اندازه‌گیری، تحلیل، ارزیابی، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • واژگان و تعاریف مورداستفاده
  • الزامات اطلاعات مدون سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و تفاوت بین حفظ و نگهداری اطلاعات مدون
  • مقاصد و تفاوت میان ممیزی‌های شخص اول، دوم و سوم