دوره ایزو ۴۵۰۰۱ در دانشگاه کار قزوین با همکاری شرکت همفا

تاریخ کارگاه: 
يكشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷

دوره ایزو ۴۵۰۰۱، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت، به‌صورت کاربرد در آموزش در دانشگاه کار قزوین در تاریخ ۲۵/۹/۹۷ برگزار شد. در دوره ایزو ۴۵۰۰۱، تغییرات صورت گرفته در استاندارد OHSAS 18001 و نحوه استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ آموزش داده شد. این دوره به‌صورت کاربردی با تشریح مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برگزار شد.

 • مزایای دوره ایزو ۴۵۰۰۱
 • توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها شامل فرم‌ها، روش‌های اجرایی و غیره
 • آشنایی با نحوه استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱
 • افزایش مهارت‌های مدیریتی برای شما در استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۶
 • محتوای برنامه دوره ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۶
 • آشنایی با مبانی و واژگان
 • تشریح ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
 • نحوه تعیین خط‌مشی و اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • نحوه شناسایی نیازها و انتظارات ذی‌نفعان
 • تشریح نحوه انجام بازنگری مدیریت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • نحوه شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها
 • آشنایی با مدیریت ریسک و نحوه استفاده از آن در شناسایی ریسک‌های سازمان با توجه به الزامات ISO 45001
 • آشنایی با تغییرات پیش‌نویس استاندارد ISO 45001:2016 نسبت به‌ استاندارد OHSAS 18001
 • مخاطبان دوره آموزش ایزو ۴۵۰۰۱
 • نمایندگان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • کارشناسان ایمنی و بهداشت شغلی
 • علاقه‌مندان به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • مسئولین HSE
مدت کارگاه: 
۸ ساعت