مجموعه کارگاه‌های ۹۰ دقیقه برای زندگی

تاریخ کارگاه: 
دوشنبه, ۳۱ تير ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

مجموعه کارگاه‌های ۹۰ دقیقه برای زندگی به نوعی طراحی شد تا ضمن افزایش سطح آگاهی نسبت به المان‌های محیط‌زیستی، انگیزه لازم را برای توجه و تغییر در افراد ایجاد کرده و نمونه‌هایی از رفتارهای صحیح را تمرین نماید. به همین دلیل از طریق فراخوان عمومی، تعدادی از افراد علاقه‌مند در این کارگاه‌ها ثبت‌نام و شرکت نمودند. مدت هر کارگاه،۲  ساعت بود  که در روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰-۱۲ صبح برگزار شدند. روش‌های ارزشیابی کارگاه عبارت بودند از پرسش و پاسخ، نظرسنجی، انجام پس‌آزمون و مشارکت در فعالیت گروهی.

مدت کارگاه: 
۸ ساعت
هدف های رفتاری کارگاه: 
(کاهش هزینه‌های خرید مایحتاج زندگی، کاهش هزینه‌های آب و برق و گاز، کاهش هزینه‌های سلامت خانواده)- مدیریت خرید، مدیریت پسماند و مدیریت مصرف انرژی در خانه
(دوست بداریم، دوست داشته شویم، چه چیزهایی را باید دوست داشت، چقدر باید دوست داشت) - اهمیت حفظ تنوع زیستی، اقلیمی و قومیتی
(چگونه کم‌هزینه و کم‌خطر سفر و تفریح کنیم، به کجاها سفر کنیم)- گردشگری پایدار و مسئولانه
(چگونگی ایجاد الگوهای اجتماعی مناسب، سالم و دوستدار زندگی)- سبک زندگی دوستدار محیط‌زیست و ایجاد الگوهای اجتماعی
عناوین اصلی کارگاه: 
هزینه‌های زندگی خود را پایین بیاوریم
با زنده‌ها زندگی کنیم
خوش باشیم، خوش بگذرانیم
نسل متعهد بسازیم