کارگاه آموزشی ایمن‌سازی ‌سازه‌ای و غیر سازه‌ای در تقابل با زلزله

تاریخ کارگاه: 
چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶

کارگاه حضوری ایمن‌سازی ‌سازه­ای و غیر سازه‌ای در تقابل با زلزله در حاشیه دومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست برگزار شد که به بررسی تاریخچه زلزله در ایران، شرایط آموزشی و فرهنگ‌سازی و آمادگی در قبال زلزله­ و چگونگی مواجهه و آمادگی در قبال زلزله پرداخته شد.