کارگاه آموزش محیط‌زیست در موسسه خیریه کهریزک

تاریخ کارگاه: 
دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷ لغایت يكشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۷

آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین کهریزک با حدود ۱۷۰۰ نفر مددجو، کارمند و بازدیدکننده در روز، با چالش‌های سلامت– محیط‌زیستی مختلفی مواجه است. موسسه مهرگان پرتو پژوه با همکاری کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست کارگاه‌های ویژه آموزشی با عناوین زیر در پنج روز، برگزار نمود تا ضمن جلب‌توجه گروه‌های مخاطب و مختلف در آسایشگاه، همکاری همه‌جانبه آنان را برای مشارکت در اصلاح رفتار و بهبود وضعیت محیط‌زیستی آسایشگاه جلب نماید.

عناوین اصلی کارگاه: 
آشنایی با مبانی و نگرش محیط‌زیستی-ویژه گروه‌های پرستاری
آموزش روش برنامه‌ریزی عملیاتی برای اولویت‌بندی و حل مشکلات محیط‌زیستی-مخاطب اعضای کمیته سلامت و محیط‌زیست
مبانی محیط‌زیست و حفاظت از زمین- ویژه کودکان مهدکودک
آموزش مبانی زندگی سبز- ویژه مادران شاغل و کودکان
آشنایی با مبانی و نگرش محیط‌زیستی- ویژه مدد جویان منتخب