کارگاه الکترونیکی ادیان و آموزش محیط زیست - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶

کارگاه الکترونیکی ادیان وآموزش محیط زیست درحاشیه ی دومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست  دانشگاه پیام نور و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نوربرگزارگردید. در این نشست مجازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶برگزارگردید، ابتدا دیدگاه های ادیان(زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام) در خصوص محیط‌زیست مورد بحث قرار گرفت و در ادامه نیزتوضیحاتی درخصوص دیدگاه اسلام به آموزش محیط‌زیست ، بر اساس نظریه های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارائه شد.                                                                                                                                                                           
این کارگاه بطور مشترک توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جمشیدی راد و آقای عباس علیزاده شوشتری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، و به صورت مجازی برگزار گردید.                                                                                                                                               
فایل صوتی و تصویری این نشست از طریق وب سایت دومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست ، به آدرس ذیل http://conference.pnu.ac.ir/cfee قابل دریافت می باشد.                                                                            

 

      

مدت کارگاه: 
۲ ساعت