کارگاه تکنیک‌ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

تاریخ کارگاه: 
چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷

کارگاه تکنیک‌ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط جناب آقای دکتر عادلی‌زاده مسئول کارگروه HSEE کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست ارائه گردید که در آن شرکت‌کنندگان با مفاهیم ارزیابی ریسک و خطر، مراحل و نیز روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، متدولوژی شناسایی خطرات (Hazled، PHA، JHA، FTA، ETA، HAZOP، FMEA، PEM)، ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک، امتیازدهی و اولویت‌بندی ریسک‌ها و در نهایت با نمونه عملی از اجرای فرایند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آشنا شدند.