کارگاه مبانی و اصول اطلاع‌رسانی و آموزش مدیریت پسماند شهر قم

تاریخ کارگاه: 
سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ لغایت چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه مبانی و اصول اطلاع‌رسانی و آموزش مدیریت پسماند شهر قم با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

  • جمعه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۰

این کارگاه با هدف آشنایی مخاطبان (کارشناس، غرفه دار و آموزشگر سیار) با مبانی اطلاع‌رسانی و آموزش به شهروندان در خصوص مدیریت پسماند و اهمیت رعایت این اصول به‌منظور تغییر نگرش افراد برگزار شد. خانم دکتر حقیقی مدرس کارگاه مطالب را با چند پرسش و نمایش اسلاید شروع و با تعامل دوطرفه و سؤال و جواب وارد بحث اصلی مبانی آموزش و یادگیری شدند. شهر، شهرنشینی، شهروندی‌، مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت پسماند، الگوی پله‌های مشارکتی هارت، یادگیری و ویژگی‌های آن (یک روی سکه)، شیوه‌های یادگیری، یادگیری بزرگسالان و خردسالان و تفاوت آن‌ها موردبحث و تعامل نظر قرار گرفت. در این کارگاه فعالیت‌های میزان مشارکت و سبک یادگیری که از قبل طراحی‌شده بود به اجرا درآمد و نتایج آن به بحث گذاشته شد.

  • شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ - ساعت ۱۳ الی ۱۷

بر اساس زمان‌بندی کارگاه، مطالب مربوط به آموزش (آن روی سکه- یاددهی)، آموزش و طراحی آموزشی، پداگوژی و آندراگوژی (مخاطب خردسال و بزرگسال)، تفاوت تدریس، آموزش، تعلیم، مربیگری، مراحل آموزش (۶ wh)‌، مخاطب‌شناسی، نیازسنجی، اهداف آموزشی، حیطه‌های یادگیری، ابزارهای آموزشی، محتوای آموزشی، ارتباط کلامی و غیرکلامی (زبان بدن) و تأثیر آن‌ها در تحقق مقاصد آموزشی از ۱۳ الی ۳۰/۱۵ به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. سپس در خصوص زبان بدن به‌عنوان تأثیرگذارترین عامل در ارتباط و پیام‌رسانی، مطالبی ارائه و نمایش زبان بدن در یک مصاحبه استخدامی و یک برقراری ارتباط با مراجعه‌کننده به غرفه بازیافت پسماند روی صحنه اجرا شد. قبل از آن نیز نمایش عدم هماهنگی بین زبان فکر با زبان کلام با زبان نوشتار از طریق نوشتن درخواست مرخصی به مقام بالاتر و به بحث‌گذاشتن و قرائت نامه‌ها توسط مدیرمسئول حاضر در کارگاه و بررسی نظر ایشان به اجرا گذاشته شد.