کارگاه مروری بر انرژی‌های نو و زباله‌سوزها

تاریخ کارگاه: 
جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مروری بر انرژی‌های نو و زباله‌سوزها در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط مدیر واحد پسماند نیروگاه زباله‌سوز تهران ارائه گردید که مطالب آموزشی در بخش‌های ضرورت اتخاذ سیستم مدیریت نوین پسماندهاي شهري و تاریخچه آن، تکنولوژی‌های متداول زباله‌سوزی، نیازمندي‌هاي احداث یک زباله‌سوز و وضعیت پروژه‌های زباله‌سوزی در ایران به سمع و بصر علاقه‌مندان حوزه مدیریت پسماند رسید.