کارگاه مروری بر زباله سوزها و ترکیبات دیوکسین و فوران

تاریخ کارگاه: 
شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مروری بر زباله‌سوزها و ترکیبات دیوکسین و فوران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. مطالب این کارگاه آموزشی توسط مدیر بازرگانی ره‌پویان صالح ارائه گردید. در ابتدای این کارگاه آموزشی حضار با پسماند و مدیریت اصولی پسماندهاي صنعتی و ویژه و تاریخچه زباله سوزها آشنا شدند و سپس با معرفی انواع زباله‌سوزها و تکنولوژی آن، تکنولوژی زباله‌سوزی در ایران تشریح گردید. در ادامه کارگاه مباحثی پیرامون دیوکسین و فوران ازجمله حوادث اتفاق افتاده در سطح دنیا در خصوص ترکیبات دیوکسین و فوران، شیمی ترکیبات دیوکسین و فوران، اثرات دیوکسین و فوران بر سلامت انسان، نحوه تشکیل دیوکسین و فوران و صنایع تولیدکننده این ترکیبات و در آخر آشنایی با فرایند نمونه‌برداری دیوکسین و فوران از خروجی دودکش صنایع بیان شد.