کارگاه مروری بر فرآیندهای ایجاد تسهیلات لازم برای واحدهای دارای پسماند صنعتی و ویژه - بیان قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند صنعتی و نحوه نظارت بر آن

تاریخ کارگاه: 
جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مروری بر فرآیندهای ایجاد تسهیلات لازم برای واحدهای دارای پسماند صنعتی و ویژه، بیان قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند صنعتی و نحوه نظارت بر آن در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط رﯾﺎﺳﺖ HSEE ﺳﺎزﻣﺎن صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه گردید، مطالب آموزشی تحت عناوین میزان تولید پسماند صنعتی و پسماند ویژه صنعتی، کنوانسیون بازل، ظرفیت موجود در کشور برای مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و پزشکی در استان‌ها، فرایندهاي ایجاد تسهیلات براي واحدهاي داراي پسماند و بازیافت پسماند و عملکرد و برنامه‌های سازمان صمت استان تهران ارائه گردید.