کارگاه مروری بر قوانین و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند پزشکی و نحوه نظارت وزارت بهداشت بر اجرای آن‌ها

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مروری بر قوانین و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند پزشکی و نحوه نظارت وزارت بهداشت بر اجرای آن‌ها در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان‌ها و نظارت بر کنترل پسماند بیمارستانی، پزشکی ارائه گردید که در آن مطالب آموزشی مرتبط با پسماندهای بیمارستانی به‌عنوان یک معضل بهداشتی و محیط‌زیستی کشور به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماری‌زا؛ ارائه گردید. سپس به نحوه مدیریت پسماند‌های بیمارستانی (عادی و ویژه) و قوانین کشوری در این خصوص پرداخته شد. بخش بعدی آموزش به ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، طبقه‌بندی پسماندهای پزشکی ویژه و نحوه جمع‌آوری آن‌ها، دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مراحل مختلف مدیریت پسماند، راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاه‌هاي غیرسوز بی‌خطر‌ساز پسماند پزشکی، دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه‌هاي بی‌خطرساز پسماند، اظهار‌نامه بی‌خطر‌سازي پسماند عفونی و تیز و برنده، مستندات سازمان جهانی بهداشت در حوزه پسماندهای پزشکی، دلایل کاربرد روش‌های غیرسوز در ایران، روند فعلی مدیریت پسماند پزشکی ویژه در کشور و نظارت وزارت بهداشت در خصوص برنامه مدیریت پسماند بیمارستان‌ها پرداخته شد.