اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست

تاریخ همایش
شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ لغایت يكشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
سطح همایش
ملی
دبیر علمی
دکتر سید محمد شبیری
دبیر اجرایی
دکتر مژده صابری صحنه
محورهای همایش
آموزش محیط زیست و نظام آموزش و پرورش رسمی کشور
توسعه پایدار و فناوریهای نوین
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
آموزش محیط زیست و مدیریت بحران
آموزش محیط زیست و برنامه درسی
آموزش محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف
آموزش محیط زیست و تکنولوژی آموزشی
آموزش محیط زیست و جهاد اقتصادی
محل برگزاری همایش
کتابخانه ملی - سالن اجتماعات ساختمان گنجینه اسناد ملی