پنجمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط‌زیست

پنجمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط‌زیست همزمان با برگزاری اولین جشنواره ملی آموزش محیط زیست در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در نمایشگاه  ۳۱ غرفه آخرین دستاوردهای برخی نهادها و انجمن‌های دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته شد.

فارسی