چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط‌زیست

چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط‌زیست به مدت دو روز در ۴ و ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری برخی نهادهای دولتی و غیردولتی از آخرین دستاوردهای آنها در ۱۵ غرفه به نمایش گذاشته شد.

فارسی