بازدید از آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین کهریزک

در آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین کهریزک بیش از ۱۴۰۰ نفر از افراد سالمند و معلول نگهداری می شوند. در روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ با هماهنگی‌های صورت گرفته، تیمی متشکل از رئیس و اعضای کرسی با همراهی مدیر آموزش کمیسیون ملی یونسکو و نماینده امور زنان شهرداری تهران از آسایشگاه دیدن کردند و ضمن بازدید از کارگاه‌های توان‌بخشی، محصولات تولیدشده توسط مددجویان و امکانات موجود در کارگاه‌ها برای تولید بخصوص در زمینه محصولات بازیافت، با یکی از طرح‌های عملیاتی اجرا شده در حوزه کارآفرینی زیست‌محیطی آشنا شدند و در ارتباط با همکاری های مشترک به نتایجی دست یافتند.

این بازدید به‌طور کامل از طرف روابط عمومی آسایشگاه گزارش‌گیری شده و خبر این بازدید در سایت آسایشگاه به آدرس ذیل موجود می‌باشد: http://www.kahrizakcharity.com/index.php/kahrizak-news/249-980708