برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSEMS)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSEMS) توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و با همکاری شرکت همفا و وزارت صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، طی روزهای ۲۲ و۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار گردید.مدرس این دوره جناب آقای دکتر مصطفی عادلی زاده بودند که به بیان مطالبی تخصصی و کاربردی درباره سیستم های مدیریتی ایمنی،بهداشت و محیط زیست ،پرداختند.در پایان دوره نیز به متقاضیان گواهینامه شرکت در دوره از طرف کرسی آموزش محیط زیست یونسکو اعطا گردید.