برگزاری چهارمین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

چهارمین همایش ملی آموزش محیط‌زیست در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود. 

محورهای اصلی همایش:

  • آموزش محیط زیست و مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه‌شناختی
  • آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
  • آموزش محیط زیست و ارزش های اسلامی
  • آموزش و مدیریت محیط زیست
  • آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند
  • آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیست
  • آموزش محیط‌ زیست و پاندمی کووید-۱۹
  • محور های ویژه

برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://conference.pnu.ac.ir/4theeconf/‎ مراجعه شود.