تجلیل و اهدای لوح تقدیر به دکتر سید محمد شبیری، رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست از طرف ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران

در راستای گرامی داشت هفته پژوهش دانشگاه پیام نور، طی مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر سال ۱۳۹۶  از دکتر سید محمد شبیری ، ریاست محترم کرسی آموزش محیط زیست دریونسکو به دلیل استقرار، اولین کرسی  یونسکو در دانشگاه پیام نور با اهدای لوح تقدیر تجلیل ویژه به عمل آمد.

در این بزرگداشت که با حضور معاونت کل پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر کریمی و ریاست استان تهران جناب آقای دکتر جمشیدی، به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب برگزارگردید، دکتر شبیری، در خصوص استقرار کرسی یونسکو اهداف، دستاوردها و عملکرد شش ماه کرسی آموزش محیط زیست پرداختند.

همچنین آقای دکتر شبیری بیان داشتند: «یکی از اهداف مهم کرسی آموزش محیط زیست یونسکو، ارتقاء جایگاه ملی آموزش محیط زیست از طریق ایجاد شبکه ملی و بین الملی آموزش محیط زیست به منظور توسعه دانش و فرهنگ محیط زیستی است.»