تشریح اهداف و برنامه های کرسی آموزش محیط زیست توسط دکتر سید محمد شبیری در مراسم تجلیل از پژوهشگران نمونه کشوری

در مراسم هفته پژوهش که به منظور تجلیل از پژوهشگران نمونه کشوری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۹، و در حضور ریاست عالی دانشگاه پیام نور در استان البرز برگزار گردید، دکتر سید محمد شبیری رئیس کرسی آموزش محیط زیست یونسکو  به عنوان سخنران کلیدی مراسم، به تبیین اهداف و جایگاه کرسی پرداختند.

از جمله اهداف مهم کرسی که از سوی ایشان بیان گردید: می توان به توسعه و ارتقا فرهنگ زیست محیطی جامعه از طریق ایجاد شبکه ملی و بین مللی آموزش محیط زیست اشاره نمود.

همچنین ایشان به اختصاربه معرفی کارگروه های تخصصی  برنامه ریزی شده در کرسی آموزش محیط زیست پرداختند.