وبینار تخصصی آتش سوزی جنگلهای زاگرس، چالش ها و راهکارها

کرسي يونسكو در آموزش محيط زيست در دورانی که جنگلهای زاگرس با آتش‌سوزی‌های پی درپی روبرو بودند تلاش نمود با برگزاري وبينار در روز ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، رسالت خود را در اين زمينه ايفا نموده و با بررسي تخصصي اين پديده از ۴ منظر جنگل شناسي، هوا و اقليم شناسي، نقش جوامع محلي و مديريت اطفاي حريق در اين وبينار، گامي در راستاي شناسايي و ارايه راهكارهاي تخصصي در اين زمينه بردارد. در همین زمینه با دعوت از ۴ نفر از صاحب‌نظران شامل خانم دکتر جهدی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی، آقای دکتر محمدقاسم ترکاشوند عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور، آقای مهدی مجتهدی، مدیرکارگروه حفاظت مشارکتی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست و آقای دکتر مصطفی عادلی‌زاده، مدیرکارگروه HSEE کرسی، وبینار تخصصی و جلسه پرسخ و پاسخ در این زمینه از طریق سامانه مجازی LMSو با حضور دانشجویان، اعضای علمی، کارشناسان منابع طبیعی و سایر علاقمندان برگزار شد.