کارگاه تخصصی طراحی آموزشی در زمینه مدیریت پسماند - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست

تاریخ کارگاه: 
چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶

کارگاه تخصصی طراحی آموزشی در زمینه مدیریت پسماند در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶در حاشیه  دومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست برگزارشد. مطالب تخصصی ارائه شده در این نشست با هدف ارتقاء دانش و نگرش کارشناسان، آموزشگران و مخاطبان علاقمند به حوزه مدیریت پسماند شهرداری و سازمان های ذیربط به روش تعامل تعامل و پرسشگری در دو بخش ارائه گردید.ابتدا خیرمقدم و معارفه و معرفی کرسی و سپس دربخش اول آقای مهندس شاه علی درخصوص پسماندها و مشکلات و بیماری های ناشی از آنها بحث و راه حل رفع این مسائل را آموزش معرفی کردند.

در بخش بعد سرکارخانم دکتر حقیقی درخصوص طراحی آموزشی با تعامل و مشارکت مخاطبان مطالب زیر را مطرح نمودند:

- ارائه پیش دانسته ها در خصوص تفاوت (یادگیری _آموزش _تدریس _یاد دهی _کارآموزی)

- بررسی اولویت هایUNDP از مشکلات مهم محیط زیست قرن۲۱و جایگاه مدیریت و تغییر چهره ی زباله در این رتبه ­بندی

- کلیاتی در خصوص ترکیب دو حوزه ی علمی علوم تربیتی و محیط‌زیست (آموزش+ محیط‌زیست)

- هدف از آموزش محیط‌زیست ،پیوند دانش و بینش و مهارت زیست محیطی=رفتار زیست محیطی

- برنامه ریزی آموزشی و درسی برای تغییررفتار

- تعاریف و اهداف طراحی آموزشی

- تحلیل موقعیت برای طراحی آموزشی درسطوح کشور،استان و منطقه و مرکز یا کلاس

- الگویISD در طراحی و مراحل آن شامل نیاز سنجی ،طراحی، اجرا و ارزیابی

- نیاز سنجی و مسائل آن

- روش های نیاز سنجی

- تدوین اهداف کلی ورفتاری وسطوح آنها وحوزه های یادگیری

- طرح درس که به دلیل کمبود زمان در اسلایدها معرفی شد.

- جمع بندی و پاسخگویی به سوالات در انتهای نشست صورت گرفت.

مدت کارگاه: 
۲ ساعت