کارگاه روش‌های نوین آموزش محیط‌زیست به کودکان «ویژه مربیان مهدکودک آسایشگاه کهریزک»

تاریخ کارگاه: 
يكشنبه, ۲۳ تير ۱۳۹۸

پس از تدوین بسته آموزشی مربیان مهدکودک با عنوان «روش‌های نوین آموزش محیط‌زیست به کودکان» توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست با مشارکت موسسه مهرگان، این کارگاه آموزشی برای مربیان و مدیران مهدکودک آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین کهریزک به مدت ۴ ساعت برگزار شد. هدف‌های رفتاری کارگاه عبارت بودند از: 

  • آشنایی با مبانی و تاریخچه آموزش محیط‌زیست در ایران و جهان
  • آشنایی با روش‌های نوین آموزش رفتاری
  • تمرین بازی- آموزش با کودکان
  • آشنایی و تمرین روش‌های استفاده از المان‌های طبیعی در برنامه‌های آموزش محیط‌زیست
مدت کارگاه: 
۴ ساعت