کارگاه مروری بر راهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماند ایران در یک برنامه چهارساله و پخش فیلم مادر زمین

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مروری بر راهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماند ایران در یک برنامه چهارساله و پخش فیلم مادر زمین در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط مدیرعامل شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی ارائه گردید که در آن علاقه‌مندان به محیط‌زیست حضور یافتند و ضمن آشنایی بیشتر با میزان تولید زباله در کشور و انواع آن‌ها و تأثیراتشان بر محیط‌زیست و نیز مشکلات در اجرای کامل مدیریت پسماند با وجود قوانین مناسب در این حوزه، راهکارهای پیشنهادي پردازش و بازیافت پسماندها براي شهرها و روستاهاي ایران و شرح طرح پردازش و بازیافت در کرمانشاه به‌عنوان الگو، مقایسه میزان سرمایه‌گذاري و هزینه‌هاي جاري طرح‌هاي پردازش پسماندها به روش کاهش حجم فیزیکی بیولوژیکی با روش‌هاي زباله‌سوز و در آخر تدوین یک برنامه ۴ ساله براي اجراي کامل طرح‌های پردازش و بازیافت پسماند در ایران با همکاري بخش خصوصی بیان شد.