کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺗﺘﺮاﭘﮏ

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺗﺘﺮاﭘﮏ در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر محیط‌زیستی شرکت تتراپک ارائه گردید که در آن مطالب آموزشی با چرخه اقتصادی حاصل از بازیافت به‌خصوص بسته‌بندی‌های چندلایه ارایه گردید. بسته‌بندی‌های چندلایه که در ایران با نام تجاری تتراپک شناخته می‌شوند در فرایند بازیافت به گرانول مقوا و PVC تبدیل می‌شوند که در حال حاضر موارد مصرف صنعتی فراوانی دارند.