کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻣﺤﺎء ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺘﯽ

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻣﺤﺎء ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺘﯽ در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط ﻋﻀﻮ هیات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ارائه گردید که در آن شرکت‌کنندگان با طرح جامع ساخت زباله‌سوزهای پلاسمایی به‌عنوان روش پاک و سبز امحای زباله‌های خطرناک و ویژه آشنا شدند در طی این کارگاه ضمن آشنا ساختن مخاطبان با زمینه‌های تحقیقاتی فناوری پلاسما امحا، مهم‌ترین ویژگی‌های پلاسما و مزیت‌های این فناوری مطرح شد.