کارگاه Fire safety courses

تاریخ کارگاه: 
شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه Fire safety courses در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷، با مدیریت علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد. در بخش نظری این دوره تعریف و مقررات ایمنی، شناسایی خطرات (فیزیکی- مکانیکی- شیمیایی- الکتریکی- هسته‌ای)، حفاظ‌ها و کاربرد آن‌ها، شناخت حریق، آشنایی با انواع تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی و نحوه استفاده از آن‌ها، آشنایی با انواع عملیات اطفای حریق، آشنایی با سازمان آتش‌نشانی و وظایف گروه‌های آتش‌نشان و رفتار حریق در شرایط مختلف تشریح شد. مطالب این کارگاه آموزشی توسط جناب آقای دکتر عادلی زاده مدیر کارگروه HSEE کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست، در شش بخش به شرح زیر برای شرکت‌کنندگان در کارگاه ارائه گردید:

  • آشنایی با کلیات و مفاهیم شامل مواد سوختنی و انواع آن (جامد، مایع و گاز)، فرآیند سوختن، نقش اکسیژن و اکسیدکننده‌ها و اشتعال و مثلث و هرم چهاروجهی آتش
  • رفتار و شرایط وقوع حریق ازجمله گرما، انواع انرژی، واکنش‌های زنجیره‌ای شیمیایی، شیمی احتراق، محصولات احتراق و راه‌های انتقال حرارت
  • شرح مشخصات اشتعال سوخت‌های مایع، گاز و جامد به تفکیک، حدود اشتعال‌پذیری و پدیده BLEVE یا انفجار در آتش‌سوزی
  • نکات ایمنی آتش‌نشان‌ها و طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها به کلاس A-B-C-D-K.
  • مراحل آتش‌سوزی (اشتعال، رشد، اوج احتراق و فروکش کردن)
  • آتش‌سوزی داخل ساختمان، تأثیر محتویات اتاق در توسعه حریق، توجهات خاص در ساختار حریق‌ها، Backdraft، Flashover & Rollover و تعادل حرارتی و لایه‌بندی شدن حرارت